Do koje godine koristite kolica?

"Općenito, kolica se koriste do 36 mjeseci (3 godine)."

Ovo je bilo korisno (18)