Koja je razlika između proširivača dometa i pristupne točke?

"Najveća je razlika u tome što je pristupna točka općenito kabelom povezana s modemom ili usmjerivačem. Proširivač dometa pojačava postojeći bežični signal."

Ovo je bilo korisno (218)