Koja je razlika između usmjerivača i modema?

"Modem omogućuje vezu s Internetom putem vašeg davatelja usluga. Usmjerivač distribuira ovaj signal na različite uređaje u mreži. Većina modernih usmjerivača ima ugrađeni modem."

Ovo je bilo korisno (144)