Priručnik Crivit IAN 96683 Svjetlo za bicikl

Trebate priručnik za svoj Crivit IAN 96683 Svjetlo za bicikl? U nastavku možete pogledati i besplatno preuzeti PDF priručnik na hrvatskom jeziku. Ovaj proizvod trenutno ima 1 često postavljano pitanje, 0 komentara i ima 0 glasova. Ako ovo nije priručnik koji želite, kontaktirajte nas.

Vaš je proizvod neispravan i priručnik ne nudi rješenja? Otvorite Repair Café za besplatne usluge popravka.

Priručnik

Loading…

set svjetiljki za bicikl
s punjačem
IAN 96683 / Artikl 14105
IAN 96683 / Artikl 14106
IAN 96683
lock
11
12
LR03 1,5V
2x AAA
lock
8
9
10
4
5
6
7
7
1
2
3
close open
4x AA
4x AA
LR6 1,5V
LR6 1,5V
Uvod
Čestitamo na kupnji Vašeg novog uređaja
Odlili ste se za visoko vrijedan proizvod.
Uputa je sastavni dio ovog proizvoda. Sadrži važne napomene za sigurnost, montažu i otklanjanje otpada.
Upoznajte se prije uporabe proizvoda sa svim napomenama o kortenju i sigurnosti. Koristite proizvod samo
kako je opisano i samo za navedena područja uporabe. Urite sve papire pri davanju proizvoda trećim
osobama.
Primjena u skladu s namjenom
Proizvod služi za osvjetljenje kolovoza za bicikla. Set LED svjetala za bicikl kao jedinstveno osvjetljenje
odobreno je za sve bicikle. Raspodjela svjetla ne smije biti ometena od strane drugih dijelova bicikla ili
dijelova prtljaga. Proizvod je namijenjen za primjenu u vanjskim područjima. Druga primjena osim one
naprijed opisane ili izmjena proizvoda nije dozvoljena i može dovesti do ozljeda i oštećenja proizvoda.
Za nastale štete, koje su posljedicaneprimjerene primjene proizvođač ne preuzima jamstvo. Proizvod nije
namijenjen za gospodarsku primjenu.
Opseg isporuke
1 Reflektor 1 Stražnje svjetlo 1 Držač reflektora
1 Držač Stražnje svjetlo 4 akumulatora AA 2 Baterije AAA
Uputa za uporabu Redukcijske gume
Opis dijelova
A Reflektor B Stražnje svjetlo
C Držač reflektora D Držač stražnjeg svjetla
E Prekidač upaljeno-ugašeno Reflektor F Prekidač upaljeno-ugašeno stražnje svjetlo
G Kontrolna svjetiljka baterije Reflektor H Kontrolna svjetiljka baterije stražnjeg svjetla
I Utičnica za punjenje akumulatora J Kutni podešavajući vijak reflektora
K Vijak za držanje Držač reflektora L Vijak za držanje držača stražnjeg svjetla
M Zatvaranje reflektora N Zatvaranje stražnjeg svjetla
O Gumena spojnica Držač Stražnje svjetlo P Poklopac za pretinac baterija reflektora
Q Uložak baterija Reflektor R Poklopac za pretinac baterija stražnjeg svjetla
S Polaritet priključka punjača T Redukcijske gume
Tehnički podaci
Reflektor Stražnje svjetlo
Tip-Oznaka: XC-112B / L-Lux 2.0 Tip-Oznaka: XC-117B / D-LED
Snaga: 0,5 Watt Snaga: 0,2 Watt
Vrsta zaštite: IP44 prema DIN EN 60529 Vrsta zaštite: IP44 nach DIN EN 60529
Akumulatori: 4 x 1,5V AA LR6 Baterije: 2 x 1,5V AAA LR03
Napomena
Molimo koristite isključivo akumulatore ili slne alkalne baterije od 1,2 V.
Sigurnonosna napomena
UPOZORENJE!
OPASNO PO ŽIVOT I OPASNOST OD NEZGODE ZA MALU DJECU I DJECU!
Ne ostavljajte djecu nikada samu sa ambalažom, jer postoji opasnost od gušenja gutanjem dijelova
ambalaže. Djeca često potcjenjuju opasnosti.
Držite proizvod van dohvata djece. Proizvod nije igračka! Ovaj proizvod nije namjenjen da se koristi od stra-
ne osoba (uključujući djecu) sa ograničenim fizičkim, senzornim ili intelektualnim sposobnostima ili s manjkom
iskustva odnosno znanja.
Osim u slučaju ako su pod nazorom osobe koja je zadužena za njihovu sigurnost.
Imajte na umu da su oštenja usljed neprimjerenog kortenja, neptivanja upute ili popravke od strane
neovlaštenih osoba isključena iz jamstva.
Ne rastavljajte nipošto proizvod. Neprimjerenim popravkama mogu nastati velike opasnosti za korisnika.
Popravke prepustite samo strnom osoblju. LED nisu zamjenjive.
Sigurnosne napomene za baterije:
Baterije držati dalje od djece, ne bacati u vatru, kratko spajati ili rastavljati.
Pri umetanju paziti na polaritet. Kontakte baterija i uređaja prije umetanja po potrebi očistiti.
Isstrošene baterije odmah odstraniti iz uređaja! Povećana opasnost od curenja!
Baterije nikada ne izlagati prekomjernoj toploti kao zrakama sunca, vatri ili slnom.
Povećana opasnost od curenja!
U slučaju neuvažavanja uputa baterije se mogu isprazniti iznad svog krajnjeg napona i iscuriti! Baterije
odmah odstraniti da bi se izbjegle štete.
Izbjegavati kontakt s kožom, očima i sluznicamai. Pri kontaktu s baterijskom kiselinom pogođeno mjesto
odmah isprati s dosta čiste vode i posjetiti liječnika.
Uvijek ustovremeno zamijeniti sve baterije.
Koristiti samo baterije istog tipa koristiti, ne koristiti skupa baterije različitih tipova i rabljene i nove baterije.
Osigurati da je uređaj poslije uporabe isključen. Baterije pri dužoj neprimjeni odstraniti iz uređaja.
UPOZORENJE!
Baterije nikada ponovno puniti! Opasnost od eksplozije!
NAPOMENA!
Ukoliko počne svijetliti crveni zaslon baterija u reflektoru G ili u stražnjem svjetlu H , zamijenite
baterije odnosno odmah napunite ponovno akumulatore.
Molim Vas imajte na umu, da poslije paljenja zaslona baterija, svjetiljke više ne odgovaraju StVZO.
Montaža reflektora
1 Okrenite vijak za držanje K iz držača C . 2 Pozicionirajte držač C na željeno mjesto na upravljaču.
Koristite po potrebi Redukcijske gume T kako biste osigurali optimalan oblik. 3 Uvrnite ponovno vijak za
držanje K .Pri tome pritegnite vijak rukom. Ne koristite za ovo alat kako bi izbjegli oštenja.
Kako bi dobili optimalan kut prema smjeru vožnje, popustite križastim izvijačem kutni vijak koji se podešava J
za 2-3 okretaja. Podesite željeni kut i zavrnite ponovno kutni vijak J koji se podešava. 4 Gurnite reflektor
na držač dok ne začujete da je ulegao.
Za skidanje pritisnite zatvaranje reflektora M i gurnite reflektor prema naprijed u smjeru od držača.
Mogućnosti punjenja reflektora
Reflektor raspole opcijom s prikljkom na punjač I . Tako se umetnute baterije mogu ponovno puniti.
Baterije i punjač ne spadaju u opseg osporuke.
Preporamo punjač s priklljučkom za punjenje od 3,5mm s izlazom od maksimalno DV 6V. Kako izgleda
polaritet prikljka možete vidjeti na grafici S na reflektoru. Molimo koristite samo punjače iz specijaliziranih
prodavnica. Pitajte stručnjaka.
Sigurnosno upozorenje!
Opasnost po život i opasnost od nezgode !
Pri primjeni pogrešnog punja reflektor se može oštetiti, pregrijati i čak eksplodirati. U ovom
slučaju prestaje jamstvo.
UPOZORENJE!
Baterije nikada ponovno puniti! Opasnost od eksplozije!
Čišćenje
Čistite LED-set svjetiljke za bicikl s blago vlažnom krpom bez dlačica.
Napomena
Svjetiljke nikada kompletno potopiti u vodu. Ne koristite nagrizajuća ili pjenušava sredstva za
čišćenje. Tako nastaju oštenja na svjetiljkama.
Uklonite ambalažu i uređaje u skladu s ekološkim
odredbama!
Napomene u svezi uklanjanja baterija:
Slabe odnosno prazne baterije mogu se besplatno odlagati na odgovarajućim označenim sabirnim mjestima
za baterije, u radnjama za baterije ili na otpadima za materijale.
Potrošač je prema zakonu obvezatan odlagati baterije na pomenutim sabirnim mjestima za baterije.
U daljem tekstu je značenje simbola na baterijama.
Nije dozvoljeno baterije bacati u kućni otpad.
Baterije koje sadrže štetne materijale su označene hemijskim simbolom štetnog materijala:
- Pb- Blei - Hg-Quecksilber - Cd-Cadmium / Pb-olovo – Hg-živa – Cd-kadmij
Kod neprimjerenog odlaganja baterija gube se vrijedni resursi i zbog sadržaja štetnih materijala može doći
do opasnosti za zdravlje i okoliš!
Pri odvojenom skupljanju / zbrinjavanju starih baterija izbjegava se opasnost za zdravlje i okoliš i recikliranjem
se ponovno dobijaju vrijedne sirovine.
Napomene u svezi odlaganja uređaja i ambalaže
Ambala se može odlagati na lokalnom mjestu za recikliranje. Pojedinosti saznajte u Vašoj
općini.
Korišteni su isključivo ekolki prikladni materijali. Ukoliko se ovaj proizvod istroši, nemojte ga bacati u kućni
otpad, već ga odložite u otpad po propisima Vaše općine. Dodatne informacije možete dobiti u Vašoj općini.
Umetanje akumulatora/baterija u reflektor
5 Gurnite poklopac P reflektora nazad . 6 Svucite poklopac i skinite umetak baterija Q iz reflektora.
7 Umetnite gore i dolje akumulatore u pretinac za baterije. (4x AA, 1,5V)
Pazite pri tome na ispravni polaritet. Zatim ponovno sastavite svjetiljku.
Montaža stražnjeg svjetla
8 Prvrstite držač D pomoću gumene spojnice O na podupirač sjedala ili na zadnji potporanj.
Pazite pri tome da se ne nađu predmeti ispred stražnjeg svjetla.
Povucite gumenu spojnicu i zakačite je. 9 Otpustite vijak L za držanje da i podesite željeni kut. Potom
ponovno pritegnite vijak koristi ruku. Nemojte za to koristiti alat kako biste izbjegli oštenja.
10 Gurnite stražnje svjetlo na držač dok ne uklopi da se čuje. Za skidanje stražnjeg svjetla povucite zatvaranje
stražnjeg svjetla N prema nazad i izvucite strnje svjetlo.
Umetanje baterija u stražnje svjetlo
11 Gurnite poklopac pretinca za baterije R prema nazad. 12 Umetnite baterije u stražnje svjetlo (2x AAA
1,5V). Pazite pri tome na ispravan polaritet. Zatim ponovno sastavite svjetiljku.
Posluživanje
Reflektor ima dvije jačine svijetljenja. Pritisnite prekidač za paljenje i genje E jednom za aktiviranje Power
modus (20 luksa) za vožnje u neosvijetljenom okruženju. Pritisnite prekidač za paljenje i genje E dva puta
za aktiviranje Eco modusa (10 luksa) za vožnje u osvijetljenom okruženju. Ponovnim pritiskanjem (Eco modus)
odnosno dvostrukim pritiskanjem (Power modus) prekida za paljenje i genje E reflektor je ugen.
Stražnje svijetlo pali se i gasi na prekidaču za paljenje i gašenje F .
Sigurnosna napomena
UPOZORENJE!
OPASNOST PO ŽIVOT I OPASNOST OD NEZGODE!
Ne punite nikada isporučene baterije. Postoji opasnost od eksplozije!
Izjava o konformitetu
KLB GmbH O vim izjavljuje da je ovaj proizvod u skladu sa sljedećim normama, normativnim
dokumentima i smjernicama EZ-a:
EMC-smjernica 2004/108/EC i smjernica 2011/65/EC (RoHS), LVM-smjernica 2006/95/EC.
CB, GS, CE.
Za ovo su kao osnova uzeti sljedi standardi:
DIN EN 55015:2009, DIN EN 61547:2010, DIN EN 6100-3-2:2010, DIN EN 61000-3-3:2009
und DIN EN 62321:2009, EN 61558-1:1997+A1+A11, EN 61558-2-6:1997, EN 60335-2-29
(aktualno stanje) DIN 33958.
Typové oznení: XC-112B / L-Lux 2.0; XC-117B / D-LED; IAN 96683
Münster, Germany 01.12.2013
Izjava o sukladnosti za ovaj proizvod dostupna je na internet stranici www.lidl.hr.
Jamstvene odredbe
Poštovani kupci,
za ovaj uređaj dobijate 3 godine jamstva od datuma kupnje. U slučaju manjkavosti ovoga proizvoda imate
na raspolaganju zakonska prava protiv prodavca. Ova zakonska prava se ne ogranavaju našim u daljnem
tekstu izloženim jamstvom.
Uvjeti jamstva
Jamstveni rok počinje od datuma kupnje. Molimo dobro čuvajte originalni račun.
Taj račun je potreban kao dokaz kupnje. Ukoliko dođe do materijalnih ili tvorničkih graka u roku od 3
godine od datuma kupnje, proizvod će po našem izboru biti besplatno popravljen ili zamijenjen. Preduvjet
ovog jamstva je da tijekom trogodnjeg roka uređaj i račun budu predočeni i bude pismeno ukratko opisano
gdje
je nedostatak i kada je nastao. Ako kvar bude pokriven našom garancijom, dobićete popravljeni ili novi
proizvod nazad. Sa popravkom ili zamjenom proizvoda ne pinje novi period jamstva.
Vrijeme jamstva se ne produljava davanjem istog. Ovo važi za zamijenjene i popravljene dijelove. Eventualno
već prilikom kupovine prisutne štete ili nedostaci moraju biti prijavljeni odmah nakon raspakiranja. Nakon
isteka jamstvenog roka popravke koje budu bile neophodne se plaju.
Opseg jamstva
Uređaj je točno proizveden prema strogim smjernicama za kvalitetu i prije isporuke savjesno je provjeren.
Jamstvo važi za greške materijala ili tvorničke greške. Ovo jamstvo
se ne odnosi na dijelove proizvoda koji su izloženi normalnom habanju i važe kao dijelovi amortizacije ili za
tećenja na lomljivim dijelovima npr. prekidači, punjive baterije ili dijelovi napravljeni od stakla. Ovo jamstvo
prestaje važiti kada se proizvod ošteti, primjereno ne koristi i ne održava. Za primjereno kortenje proizvoda
mora se točno pridržavati svih uputa za uporabu.
Svrhe uporabe i radnje koje se u uputstvu ne preporučuju i na koje se upozorava, moraju se svakako
izbjegavati. Proizvod je namijenjen prvenstveno za privatnu uporabu a ne za gospodarsku. Kod zlouporabe
i neprimjerenog tretiranja, uporabe sile i kod popravki koje ne obavljaju naše ovlaštene servisne podružnice,
jamstvo prestaje.
Kako bi zajaili brzu obradu Veg zahtjeva, molim slijedite sljede upute:
• Molimodržitespremnimračunibrojartiklazasvapitanja
kao dokaz kupnje.
• Brojartiklapreuzmitemolimosoznakenauređajuilisnaslovniceoveupute.
• Ukolikosepojavegreškeufunkcioniranjuilisepojavedruginedostaci,
kontaktirajte molimo najprije navedeni servisni odjel telefonom ili e-mailom.
• Neispravanproizvodmožetetadasračunomipodatkomgdjejenedostatakikadajenastaoposlati
besplatno na adresu servisa koju smo naveli.
Molimo imajte na umu da se prije slanja mora informirati odjel servisa!
Na www.lidl-service.com možete skinuti ovaj i mnoge druge priručnike, video o proizvodu i softver.
SERVIS + DOBAVLJAČ
KLB GmbH
Diekbree 8
48157 Münster, Germany
Tel: +49 2 51 132 37 57
E-Mail: hr@klb-service.eu
www.klb-service.eu
IAN 96683
Information date: 12/2013
Version: 14105/14106 - HR/RO
HR
HR
Reflektor Stražnje svjetlo
Preuzmite priručnik na hrvatskom jeziku (PDF, 1.28 MB)
(Čuvajte okoliš i ovaj priručnik ispišite samo ako je nužno)

Loading…

Ocjena

Ostavite ocjenu proizvoda Crivit IAN 96683 Svjetlo za bicikl i recite nam što mislite o njemu. Želite podijeliti svoje iskustvo s proizvodom ili postaviti pitanje? Ostavite komentar na dnu stranice.
Jeste li zadovoljni s Crivit IAN 96683 Svjetlo za bicikl?
Da Ne
Prvi ocijenite ovaj proizvod
0 glasovi

Pridružite se razgovoru o ovom proizvodu

Ovdje možete podijeliti što mislite o Crivit IAN 96683 Svjetlo za bicikl. Ako imate pitanja, prvo pažljivo pročitajte priručnik. Zahtjev za priručnik možete izvršiti putem našeg obrasca za kontakt.

Više o ovom priručniku

Razumijemo da je lijepo imati papirnati priručnik za svoj Crivit IAN 96683 Svjetlo za bicikl. Uvijek možete preuzeti priručnik s naše web stranice i sami ga ispisati. Ako želite imati originalni priručnik, preporučujemo da kontaktirate Crivit. Oni bi mogli osigurati originalni priručnik. Tražite li priručnik za svoj Crivit IAN 96683 Svjetlo za bicikl na drugom jeziku? Odaberite željeni jezik na našoj početnoj stranici i potražite broj modela da vidite imamo li ga na raspolaganju.

Tehnički podaci

Marka Crivit
Model IAN 96683
Kategorija Svjetla za bicikl
Vrsta datoteke PDF
Veličina datoteke 1.28 MB

Svi priručnici za Crivit Svjetla za bicikl
Više priručnika za Svjetla za bicikl

Često postavljana pitanja o Crivit IAN 96683 Svjetlo za bicikl

Naš tim za podršku pretražuje korisne informacije o proizvodu i odgovore na česta pitanja. Ako u častim pitanjima naiđete na netočne informacije, obratite nam se putem obrasca za kontakt.

Koji je broj modela mog proizvoda Crivit? Potvrđeno

Iako neki Crivit proizvodi imaju alternativni broj modela, svi oni imaju IAN broj s kojim se proizvod može identificirati.

Ovo je bilo korisno (881) Čitaj više
Priručnik Crivit IAN 96683 Svjetlo za bicikl

Povezani proizvodi

Povezane kategorije